เกี่ยวกับเรา

SPW ตระหนักดีถึงความสำคัญของบุคลากรทุกๆส่วน และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้องของเราเอง ดังนั้นเราจึงดูแลบุคลากรทุกคนอย่างดีที่สุด มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เมื่อทีมงานดี คุณภาพงานที่ดีย่อมเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่สินค้านและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไป

พันธกิจ,เป้าหมาย

SPW ตระหนักดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Methyl Bromide กับชั้นโอโซนตามคำแนะนำของ IPPC ดังนั้น SPW จึงได้จัดตั้งห้องบำบัดความร้อนด้วยวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตภายในโรงงานเป็นเชื้อเพลิง นอกเหนือจากการช่วยลดการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศแล้ววิธีนี้ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

มีช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและทีมงานที่มีคุณภาพดี เราสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ต่างๆให้พอดีกับขนาดรูปร่างน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ในราคาที่ประหยัดที่สุด นอกจากนี้เรามียานพาหนะขนส่งที่แตกต่างกันเกือบ 20 คัน ด้วยระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นมืออาชีพคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการจัดส่งถึงคุณอย่างทันท่วงทีพร้อมกับความต้องการของคุณ

มาตราฐานที่ได้รับการรับรอง

1.ด้านคุณภาพ ( ISO 9001 : 2015 )

2.ด้านสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001 : 2015 )

3.ด้านการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ( FSC TM)

We are FSC TM certified (FSC TM -C140965) since May 04,2018

4.IPPC/ISPM No.15 (METHYL BROMIDE,HEAT TREATMENT)

5.RoHs